Podujatia klubov

Lodenica Piestany

Caravan Club Piešťany

Vás pozýva na ukončenie sezóny 2017

a tradičnú zabíjačku do

ATC Lodenica Piešťany

 V dňoch 13. Až 15. októbra 2017