13. seminár "SLOVENSKÝ KEMPING A KARAVANING"

Slovenská asociácia campingu a caravaningu

pozýva zástupcov kempigov, klubov a priaznivcov kempingu a karavaningu na 13. seminár „SLOVENSKÝ KEMPING A KARAVANING“,
konaný dňa 25.09.2021 v hoteli BARCA v areáli kempingu ROUTE E58
Červený rak 21, Košice

Pozvánku na podujatie pripájame v prílohe: