Milí priatelia karavanisti

Tradičné medzinárodné podujatie pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky, sa uskutočnilo v dňoch 31.07. – 02.08.2020 v AUTOKEMPINGU VARÍN.

Napriek ťažkej dobe a určite zložitému rozhodovaniu účastníkov sa 51. Národného zrazu karavanistov Slovenskej republiky a 52. RCC zúčastnilo 105 posádok a celkom 210 účastníkov. Za organizátorov môžem povedať, že rozhodovanie z našej strany bolo rovnako ťažké.

      Stretli sme sa v kempingu, ktorý postupne vstáva z popola. Veď pár rokov nemal prevádzkovateľa. Terajší prevádzkovateľ sa dal na ťažkú prácu vdýchnuť život kempingu. Je zrejmé, že sa mu to darí, ale bude to ešte beh na dlhej trati.

       Mnohí účastníci boli kempingom prekvapení. Príjemne ich prekvapila čistota a krása prírody. Rovnako aj ponuka možností kempingu v ubytovaní a možnostiach návštevy okolia. Určite na príjemnú atmosféru vplývalo pekné počasie a príjemná atmosféra medzi návštevníkmi, ktorí sa konečne stretli po nútenej odluke. Svoje spravila aj príjemná retro hudba po slávnostnom otvorení zrazu, kde bolo pri príležitosti 30. výročia SACC odmenených 50 jednotlivcov a kempingov spojených s týmto výročím. Mnohí prihlásení a aj ocenení sa ospravedlnili z účasti na stretnutí. Ale v tejto dobe je to pochopiteľné. radostným zistením bol minimálny počet tých, čo sa neozvali, že neprídu. Určite budeme radi, keď tento stav bude štandardom správania. Nie je nič horšie pre usporiadateľa, ako keď sa stretne s tým, že musí odmietnuť záujemcov a pritom tí, čo sa prihlásili neprídu a ani nedajú správu.

      Prví karavanisti začali prichádzať do kempingu už vo štvrtok. Po zaregistrovaní bol voľný individuálny program a od piatku si záujemci mohli vybrať rôzne pripravené programy, túry, a súťaže.
V piatok 31.7.2020 sa v kempingu Varín 18 detí z 35 zúčastnilo súťaží, ktoré sme pre nich zorganizovali. Vekové zloženie detí bolo od 6 do 15 rokov, preto sme súťažené disciplíny organizovali v dvoch kategóriach. Prvá bola od 6 do 11 rokov a druhá bola od 12 do 15 rokov. Deti súťažili v 4 disciplínach : skákanie vo vreci, chodenie na chodulách, v hádzaní a v behu s vajíčkom. Pri plnení súťažných disciplín sa deti, ale aj rodičia dobre zabavili. Každé dieťa po skončení bolo odmenené za účasť omaľovankou, alebo zápisníkom a samozrejme sladkou odmenou cukríkmi. V sobotu pred tombolou boli súťažné disciplíny vyhodnotené a deti boli odmenené diplomami a cenou, ktorú si mali možnosť samy vybrať s pomedzi množstva krásnych cien. Na konci všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu.

      Viaceré z týchto detí sa zúčastnili aj cyklotúry na hrad STREČNO postavený v 13.storočí na vápencovej skale vo výške 420 m.n.m. pekne zrekonštruované miesto z kamennou cisternou, kde deti nahádzali všetky drobné mince aby sa sem vrátili,rakvou z pozostatkami hradnej pani Žofie Bosniakovej. Nádherný výhľad na rieku Váh po ktorej plávajú plte aj na miestnu kompu na ktorej sme sa preplavili na druhú stranu do Nezbudskej Lúčky. Pri nej sa nachádza raj pre deti Rozprávkový les v ktorom je veľké množstvo rozprávkových postavičiek v nadmernej veľkosti. Zdolanie 9km tejto cyklotrasy nám trvalo 5 hodín mierne unavený no spokojný.

      V sobotu sme absolvovali cyklotrasu okolo Žilinskej priehrady. Nenáročný 21,8 km dlhý okruh s prevýšením 40 m po obidvoch stranách vodného diela je vhodný pre všetky vekové kategórie pešo, na korčuliach kolobežkách či bicykloch 4 hodiny z prestávkami na občerstvenie a obdivovanie okolia. No naši cyklisti na elektro bicykloch to dali pod dve hodiny.

      Nedá sa popisovať všetky aktivity, ktorým sme sa venovali, ale jednu musím. Košický klub si vzal na starosť organizovanie detských súťaží. A musím povedať, že to zvládli na jednotku. Rovnako je nutné poďakovať členom klubu z Bánoviec / vlastne dnes už z Bratislavy/, ktorí zorganizovali perfektný večer v sobotu s kvízom dotovaným hodnotnými cenami. A tiež treba poďakovať za výbornú prácu Žilinského karavan klubu, ktorý pod vedením Cyrila Matejova zvládol značenie a umiestnenie karavanov na jednotku. Samostatnou kapitolou bolo pohostenie ponúkané v piatok kempingom a klasický karavanistický guláš Jara Michalca a piešťanského karavan klubu. Určite sa nestratil ani Camping caravan club Trenčín s účasťou na príprave guláša a najmä pri rozoberaní stanov. Všeobecne treba poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu národného zrazu. Už dnes je treba uvažovať kto a kde bude organizovať budúci ročník.

      Pevne verím, že toto stretnutie nemalo žiadne zdravotné následky, doteraz neboli hlásené, a priniesol aspoň trochu radosti do karavanistickej duše účastníkov. Je samozrejme nutné spomenúť, že karavanisti nečakali na toto stretnutie doma za pecou, ale napriek zlovestným správam v médiách, využívali unikátne možnosti karavaningu a stretali sa spočiatku na divokých výpravách a neskôr už v kempingoch. Pevne verím, že zdravá imunita nazbieraná v pobyte v prírode premôže túto nešťastnú dobu a spojí všetkých karavanistov v presvedčení o nevyhnutosti zdravého pohybu v prírode.

      Čo sa štatistiky týka, na zraze sa zúčastnilo 105 posádok zo129 prihlásených. Slovenských posádok bolo 86 a Českých 19. Najpočetnejšie zastúpenie zo Slovenských klubov mali posádky z CCC Trenčín, CCC ISC Service Košice, CC Žilina a CCPiešťany.

Ďakujeme všetkým priateľom za poskytnutie foto, video a písomných informácií zo zrazu.

 

Tu je zoznam ocenených karavanistov a kempingov. Okrem nich sme ocenili partnerské organizácie z okolitých krajín.

 

Ľudovít Sabadoš

dlhodobý aktívny karavanista, prvý prezident SACC, stál pri zrode československého karavanistického hnutia

Július Vágáši

dlhodobý  funkcionár mototuristiky a karavaningu, propagátor a významný dokumentarista karavaningu na Slovensku , dlhodobý prezident SACC

Prof. Ing. Koloman Ulrich PhD.

In memoriam, bývalý prezident SACC, propagátor karavaningu doma  aj v zahraničí

Ing. Peter Turányi

dlhodobý  prezident SACC, aj v súčasnosti sa významnou mierou podieľa  na práci a riadení SACC

Ing. Jaroslav Mišura

súčasný prezident SACC, organizátor a propagátor karavaningu doma aj v zahraničí

Ing. Ján Ducko

od vzniku SACC sa významnou mierou podieľa na riadení a propagácii SACC, dlhodobo aktívne pracuje ako viceprezident pre kempingy v SACC a zároveň vedie úspešný klub Turist Union Bratislava

Emil Hajoš

od vzniku SACC sa aktívne podieľa na organizovaní a propagácii karavaningu na Slovensku. Dlhodobo pracuje v rôznych funkciách v rámcu SACC  aj na klubovej úrovni v Košiciach. V súčasnosti aktívne pracuje ako viceprezident SACC pre kluby

Jaroslav Manák

Dlhodobý funkcionár na v rámci SACC, ale aj na klubovej úrovni v Košiciach. dlhodobo pracuje ako kontrolór SACC

Jana Balcarová

Dlhodobo sa podieľa na riadení činnosti SACC, úspešne distribuuje medzinárodné klubové CCI karty

Cyril Matejov

Dlhodobý organizátor klubového života v Žiline a najmä úspešný prevádzkovateľ jedného z najlepších kempingov na Slovensku. Svoje bohaté skúsenosti odovzdáva ako kempingový komisár

Ing. Ladislav Beleščák

Dlhodobý organizátor v rámci SACC, propagátor kempingu na Slovensku aj formou tlačovín.

Rajták Peter

Dlhodobý organizátor campingu a caravaningu na Slovensku, pracoval ako viceprezident pre klubovú činnosť.

Ing. Milan Minárik

Dlhodobý propagátor karavaningu na Slovensku, významná je jeho dokumentačná činnosť ako autora dvoch brožúr venujúcich sa histórii karavaningu na Slovensku

Miroslav Tomašiak

Propagátor kempingu a karavaningu, bývalý prezident CC Biela stopa Kremnica

Dr. Ján Čakloš

Dlhodobý organizátor karavaningu na Slovensku a aj na klubovej úrovni, bol dlhé roky prezidentom karavan klubu Banská Bystrica

JUDr. Mikuláš Bugár

Organizátor a propagátor karavaningu, právny poradca SACC, dlhodobo sa podieľal na vedení klubu KMCC TU Bratislava

Ľubomír Kotras

Dlhodobý organizátor karavaningu na domácej aj medzinárodnej úrovni, prezident CC Trenčína  prezident Dahlie Rallye

Pavol Andel

Dlhodobý organizátor klubového života v Pezinku a na celoslovenskej úrovni sú známe jeho malokarpatské zrazy

Vladimír Hromádka

propagátor a organizátor klubovej činnosti, prezident MCCC buď fit Piešťany

Michal Mikulička

Dlhodobý organizátor a propagátor karavaningu na Slovensku. Je prezidentom TJ Sokol Gajary

Ing. Miroslav Slaný

Dlhodobý organizátor a propagátor slovenského karavaningu doma aj v zahraničí, je prezidentom CC Banská Bystrica a zastupuje Slovensko v prezídiu ER

Jozef Kučera

Dlhodobý organizátor slovenského karavaningu, dlhé roky viedol caravan club Bánovce nad Bebravou

Ing. Milan Černák

Dlhodobý organizátor a propagátor na poli mototuristiky

Ing. Ľubomír Tuchscher

dlhodobý organizátor klubovej činnosti a propagátor  piešťanskej mototuristiky

Vladimír Jankovič

Významný propagátor a organizátor v rámci slovenského karavaningu, viedol dlhodobo Košické kluby

Pavol Jalovičár

Dlhodobý organizátor najmä na medzinárodnej úrovni, podieľal sa  na organizácii dvoch ER na Slovensku a zastupuje SR v ER

JUDr. Igor Cap

významný podporovateľ klubového a najmä celoslovenského karavaningu, bez jeho pomoci by nevznikli mnohé úspešné projekty SACC a najmä sa výrazne podieľal na podpore posledných Dahlie Rallye na Slovensku

Ing. Tatiana Nátna

Významná osobnosť Slovenského kempingu a karavaningu. Aj ako významný výrobca  a predajca karavanov na Slovensku sa výrazne podieľa na podpore  a propagácii karavaningu doma aj v zahraničí

CAMP Varín

Kemping často a úspešne spolupracoval s našim hnutím, v roku 2007 bol hostiteľom medzinárodného stretnutia Dahlie Rallye. Kemping získal v r. 2019 titul kemping roka

CAMPING Belá Nižné Kamence

Kemping ktorý je po dlhé roky často navštevovaný našimi členmi na klubových a celoštátnych akciách. Patrí medzi naše TOP kempingy, v rokoch 2009 a 2015 získal titul Kemping roka

Kemping BYSTRINA Demänovská dolina

Dobre situovaný kemping s dobrým zázemím získal v roku 2018 titul Kemping roka

Kemping GORALSKÝ DVOR Haligovce

Kemping dlhodobo patrí medzi naše top kempingy, Často spolupracuje na klubových, ale aj na medzinárodných stretnutiach, napríklad v roku 2018 Dahlie Rallye. Kemping získal v r. 2010 a 2014 titul kemping roka

Mara CAMPING Liptovský Trnovec

Kemping sa niekoľko krát zapojil do spoločných akcií, bol hostiteľom  viacerých stretnutí karavanistov. V roku 2017 úspešne spolupracoval na medzinárodnom stretnutí - Dahlie Rallye. V r. 2013 získal titul kemping roka.

Camping Pullmann Piešťany,

Patrí medzi naše kempingové stálice, Dlhoročne sa úspešne podieľa na klubových a celoslovenských karavanistických akciách.

CAMP TATRANEC Tatranská Lomnica

Kemping s dlhoročnou tradíciou, počas svojej existencie často úspešne spolupracoval s našimi klubmi aj asociáciou.

Autocamping THERMALPARK Dunajská Streda

Kemping dlhoročne spolupracuje s klubmi aj našou asociáciou, Známe boli najmä otvárania sezóny počas Veľkonočných sviatkov.

KEMPING u Svätého Urbana Podhájska

Náš zatiaľ jediný 4 hviezdičkový kemping už tradične poskytuje zázemie pre našu asociáciu hlavne pri zasadnutí prezídia a seminárky. V roku 2012 sa kemping stal kempingom roka

AUTOCAMP STARÁ HORA, Oravská Priehrada

Kemping dlhé roky sa dobre stará o svojich návštevníkov. Karavanisti si zvykli na krásne výhľady na Oravskú priehradu a na kvalitné poskytované služby

Autokemping termálne kúpalisko Vincov les Sládkovičovo

Kemping je známi kvalitným kúpaním v termálnom kúpalisku, snaží sa každoročne dvíhať kvalitu poskytovaných služieb. Obľúbené tu boli jarné stretnutia Bánoveckého klubu

Žilinský turistický kraj

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sa výraznou mierou podieľa na propagácii a podpore karavaningu v rámci kraja, ale aj na celoštátnej úrovni