FICC  Rallye 2018

            Po nezvykle dlhej dobe, danej usporiadateľom , od podania prihlášky po samotné stretnutie, sme sa vydali na Berlín. Práve v jeho susedstve sa konalo 87. FICC Rallye. Kritickým bodom cesty bol Berlín v piatok, kedy bol určený začiatok ubytovania. Aj napriek diaľničným obchvatom bola doprava hustá. Pred týždňom aj tu začali prázdniny. Ale v rozumnej dobe sme to absolvovali všetci bez komplikácií. Po očakávaní komplikácií : usporiadateľ určil začiatok ubytovania od 12 hodiny, upozornil na možnosť, že nebude voda, elektrika.. sme očakávali dlhé fronty na registráciu, ale nič z toho sa nekonalo. Nemci ukázali, že ich je dosť a vedia organizovať akcie. Na vstupe po predložení karty CCI, tajomnom označení zelenou nálepkou, nám na papier napísali číslo sektoru a bránu, ktorú máme použiť, vybavili nás tiež obálkou v ktorej boli poukazy na zaplatené výlety a tiež poukaz na darček. Po tomto krátkom zastavení sme stáli už len na svojom mieste. Tajomstvo zelenej nálepky na veku elektrickej prípojky bolo rozlúštené. Tí čo mali zaplatenú elektriku mali zelenú nálepku / nálepka sa dala ľahko odlepiť bez zanechania lepidla/ ak ste si elektriku nezaplatili, tak ste dostali červenú nálepku.

Napriek malým úpravám od nášho príchodu bola k dispozícii voda, elektrika, sprchy aj toalety boli riešené ako kontajnery a čo treba uznať, stále boli čisté, s dostatkom teplej vody. A čoho bolo prebytok tak to bolo všadeprítomné teplo. Akcia sa konala na výstavisku, kde síce sem tam bol strom, ale nie všetci mali šťastie byť v jeho tieni. Našťastie účastníkov občas ovlažil poriadny letný dáždik. Terén to však zvládol bez problémov. Na porade vedúcich delegácií bolo trochu dusno, ale všetky pripomienky usporiadatelia zmietli s poznámkou, že lepšie sa to urobiť nedalo. Ako uznanie pre usporiadateľov treba povedať, že všetci účastníci boli na trávnatej ploche a Nemci stáli na prašnom štrkovo pieskovom parkovisku.

            V sobotné ráno začali výlety, vďaka poukazom v obálke každý vedel kedy kam ide. Takže zmätky minimálne. Vďaka klimatizovaným autobusom sa aj z dvesto kilometrových výletov vracali účastníci spokojní. Každý deň boli výlety do všetkých piatich destinácií, ktoré organizátori ponúkli.

Okrem toho mal možnosť každý na individuálne poznávanie okolia vďaka cyklotrasám, prípadne vlakovému výletu do Berlína. Na 16. hodinu bol naplánovaný tradičný sprievod, tentoraz uličkami mestečka Paaren, v dĺžke asi 3 km. Asi 30 minút pred začiatkom sa to na hlavnej triede dočasného kempu hemžilo pestrým zástupom účastníkov, zväčša v tradičných krojoch, z viac ako 30 krajín, vrátane exotických Kórejčanov, Thajčanov alebo Japoncov. Pestrý sprievod centrom viac usadlosti, ako mestečka skončil v plánovanom čase vo výstavnej hale, ktorá bola po celodennej horúčave primerane vyhriata. Tradičný zahajovací ceremoniál bol prekvapivo ukončený príchodom osla, ktorý niesol vlajku FICC. V regióne je bežne používaný osol aj mula/ kríženec osla a koňa/ a snažia sa o udržanie tejto tradície.  Aj keď sa všetka tá tradícia točí okolo osla, tak bežne tu bolo vidieť iba jeho väčšieho príbuzného, myslím tým samozrejme mula. Večer pokračoval za zvukov miestnej dychovky.

            V pondelok českí priatelia zorganizovali výlet do Berlína s českým výkladom. Čo bolo výborným doplnením pre tých, čo chceli o meste vedieť viac. Po návrate z výletov bola naplánovaná oslava 70 rokov usporiadajúceho DCC. V pôsobivom multimediálnom predstavení bola pripomenutá história DCC. Po ocenení DCC prezidentom FICC aj zástupcovia šiestich zúčastnených krajín zablahoželali vedeniu DCC a odovzdali dary. Samozrejme, že tam nechýbali zástupcovia Českej  a Slovenskej delegácie. Aby som nezabudol pri vstupe do haly si každý účastník vymenil kupón na darček za pivový pohár s logom 70 rokov DCC. A potom začal plánovaný oktoberfest. Typická bavorská hudba, pečené koleno a párky. Iba pivo bolo teplé fľaškové a kvasinkové.

            Bežnou súčasťou programu stretnutia sú tzv. street party, keď  v priestore jednotlivých krajín účastníci ponúknu návštevníkom či už krajovú špecialitu, pohárik piva prípadne iného nápoja, alebo len oriešky a krekry..  Po dohode vedenia karavanistov zo Slovenska a Česka sme si pripomenuli 100 rokov založenia Československa spoločnou akciou uvedenou v hlavnom programe na 18 hodinu v utorok 31. júla. Obidve delegácie to pripravili zodpovedne aj s ohľadom na možné poveternostné problémy, a tak tieň v stanoch prišiel vhod. Plynulé otvorenie pred časom určeným v programe nám pomohlo aspoň zo začiatku odstrániť dlhé rady. Po osobnom uvítaní vo vstupe do uličky prišlo na rad privítanie moravskými koláčmi a najme frankovkou Štefana Mišu. Komu nechutilo víno, mohol sa ponúknuť pivom. Nasledovalo mierne pritvrdenie slovenskou slivovicou a potom ochutnanie variácií na bryndzu – tri druhy bryndzovej nátierky, nakrájané syrové výrobky a výborná klobása so slaninou. To všetko nádherne naaranžované našimi dievčatami na desiatke mís, trvale dopĺňaných. Po tomto nasledovalo občerstvenie či už kávou, koláčikom, alebo pivom v ďalšom českom sektore. Spoločnú akciu navštívilo viac ako 1100 návštevníkov v čele s prezidentom FICC. Všetci sa s radosťou zdržali viac ako dve hodiny a stále mali k dispozícii všetko čo len chceli. Mnohí prvýkrát ochutnali bryndzu a chutila... V priestore uličky medzi českým a slovenským sektorom mali debatujúci návštevníci k dispozícii veľa prospektov, tak si mohli vytvoriť prehľad o možnostiach turistiky v našich krajinách. Pri lúčení, nasledoval ďalší program, nám všetci ďakovali za príjemnú a dobre zorganizovanú akciu. 

            Prvý augustový deň bol určený ako dátum generálneho zasadania FICC pre delegátov z jednotlivých členských organizácií. Zasadanie malo tradičnú časť schvaľovania svojej činnosti za predchádzajúci rok. Predošlé zasadanie bolo v Bruseli. Tohto zasadnutia sa zúčastnilo viac ako 40 klubov zo 74 členov. Významným bodom programu bola pripomienka 85 rokov od založenia FICC. Československo bolo jednou zo zakladajúcich krajín FICC. FICC pri tej príležitosti zvolalo kongres do Lisabonu na november 2018.

            Každý klub má počet hlasov podľa počtu členov v svojej organizácii. Tomu potom zodpovedá aj sila pri hlasovaní. Vedenie FICC má 10 členov, ktoré sa pravidelne volí. V Bruseli došlo k malej revolúcii, keď využitím toho, že na volebný lístok sme napísali len jedno meno / poľského zástupcu/ sa do hegemónie veľkých krajín priplietol aj zástupca z karavanisticky malej krajiny. To tak rozohnilo niektorých zástupcov, že prijali úpravu, že pokiaľ nebude na lístku 10 mien, lístok je neplatný.. No tak my už sme také voľby poznali, teraz ich budú poznať už aj oni.

            Dôležitým bodom programu bola prezentácia budúcich usporiadateľov a ohlásenie kandidatúry na ďalšie obdobie. Zaujímavá bola prezentácia o Fukušime ako usporiadateľovi ázijskej rallye...

Na rok 2021 bol schválený ako usporiadateľ Írsko. Rallye v roku 2019 bude vo Francúzsku, 2020 v Taliansku, 2021 Írsko a kandidatúru na rok 2022 ohlásilo Poľsko, Estónsko a Rusko.

V ďalšie dni sa odohrávali mnohé street párty pre všetkých aj len pre pozvaných, bola možnosť navštíviť výstavy a využiť servis Truma, Thetford a predajcov potrieb pre karavanistov. Čo nemali na mieste doniesli do 2 dní.

Zaujímavú aktivitu spravil DCC keď v svojom predvádzacom autobuse dal k dispozícii  retro nálepky s predchádzajúcich stretnutí FICC. Mali tam aj jednu raritu. Neplatné logo z roku 1991, keď oficiálne logo pre rallye v Tatranskej Lomnici bolo s pomlčkou v názve Česko- Slovensko a pôvodne pripravené nálepky bez pomlčky boli zošrotované. Na mieste zrazu ste si mohli kúpiť čerstvé pečivo, chlieb, navštíviť bufet a piváreň / iba kvasinkové pivo/. V osade Paaren nebol žiaden obchod. Kto chcel ísť do obchodu bola k dispozícii možnosť autobusom, prípadne na bicykli do 10 km vzdialeného Nauen, kde boli 3 markety. Tam sa chodilo najmä pre minerálky, ktoré sa v kempe nedali kúpiť.  Zaujímavosťou bola kapacita pre autá pred týmito supermarketmi. Dohromady tvorila ani nie polovicu kapacity parkoviska pred železničnou stanicou. V  meste sme nevideli žiaden priemysel, zjavne väčšina dochádza za prácou do Berlína.

            Už v piatok začali niektorí opúšťať rallye za inými povinnosťami, v snahe vidieť niečo iné, prípadne stihnúť teplé more na severe Nemecka. V sobotu nás čakalo už len vyhlásenie tradičnej súťaže. Kritériom je počet účastníkov krát vzdialenosť sídla klubu od miesta konania. Víťazom v kategórii malých klubov zvíťazili Číňania, v kategórii stredných klubov 10000 až 25000 členov zvíťazili Belgičania a v kategórii veľkých klubov zvíťazil FS klub z Fínska. Po zvesení vlajky FICC za zvukov hymny EU, ktorú následne prezident FICC odovzdal Francúzom, bol v programe už len  tradičný valčík na rozlúčku. Nezodpovedanou zostala len jedna otázka, prečo tam nebol ani jeden Taliansky karavanista??????

            A čo na záver? Nesmiem zabudnúť všetkým účastníkom za dokonalú reprezentáciu a ochotu za svoje peniaze prispieť k úspešnej reprezentácii našej krajiny.