top camping SACCNa základe rozhodnutia výkonného výboru SACC a  uznesenia Valného zhromaždenia SACC bolo zavedené označenie najlepších kempingov v rámci SACC na základe hodnotenia návštevníkov a komisárov SACC.

Okrem kempingu roka, ktorým sa stal, na základe hodnotenia komisárov SACC, kemping Route 58 Košice, SACC vyhlasuje na základe tohoto hodnotenia desať najlepších kempingov bez udania poradia.

Kempingy sú uvedené v abecednom poradí. 

SACC udelil týmto kempingom označenie Top camping 2021:

 ATC Oravice

Autocamping Belá – NIžné Kamence

Autokemping Thermalpark DS

Camp Pacho

Camping Pullmann Piešťany

Kemping Goralský dvor. Haligovce

Kemping /Apartmány Sedliacky dvor

Kemping Rybníky Opatovce

Maracamping Liptovský Trnovec

RO Kurinec Rimavská Sobota

Prajem všetkým oceneným veľa šťastia a zdravia v pokračujúcej sezóne a najmä tá budúcoročná nech už je taká akú všetci chceme. Verím, že toto zaslúžené ocenenie je nielen poďakovaním zo strany vašich zákazníkov, ale aj signálom, že poctivá práca a starostlivosť o návštevníka prináša úspech a bude povzbudením pre vašu ďalšiu namáhavú prácu.

 S pozdravom  Jaroslav Mišura, prezident SACC 
   Ján Ducko, viceprezident SACC pre kempingy