KATEGORIZÁCIA KEMPINGOV 2021

V týchto dňoch prebieha v slovenských kempingoch nová kategorizácia. Slovenská asociácia campingu a caravaningu po dôkladnej odbornej príprave začala s hodnotením prihlásených kempingov. V kempingoch sú na základe jednotného formulára posudzovaná nielen ponuka množstva a druhu zariadení, ale hlavne hodnotená kvalita ponúkaných služieb.

Žiadosť o kategorizáciu podáva prevádzkovateľ kempingu, jej súčasťou je vyplnený dotazník. Prihláška a pravidlá kategorizácie sa dajú stiahnuť zo stránky:  http://www.caravaning.sk/camping/kategorizacia-kempingov

Pravidlá kategorizácie

 

Priláška-formulár kategorizácie

go camping qr

Ročenka 2023 pracovná verzia

rocenka 2023 prac

Go to top