skhrenfrdehuples

Pravidlá

Prispievateľ je povinný dodržiavať zákony Slovenskej republiky, hlavne občianskoprávne ustanovenia o ochrane osobnosti, trestnoprávne ustanovenia o ochrane osobnosti a autorský zákon. Prispievateľ, ktorý poruší zákon, alebo iné všeobecne záväzné predpisy, by si mal byť vedomý toho, že sa tak vystavuje trestnému postihu alebo konaniu vo veciach občiansko-právnych podľa príslušných ustanovení zákona. • Pre publikovanie je potrebné sa zaregistrovať.
 • Píšte slovensky alebo česky, používajte diakritiku.
 • Dlhšie texty oddeľte odsekom.
 • Príspevky vkladajte do správnych sekcií. Ak nebude príspevok vo vhodnej sekcii, bude presunutý.
 • Snažte sa podstatu príspevku vystihnúť už v téme.
 • Ak použijete odkaz, napíšte, kam mieri.
 • Ak odpovedáte na príspevok, a použijete citáciu, obmedzte ju len na text, ktorý komentujete.
 • Príspevky nie sú honorovaná, nikto nie je povinný na Váš príspevok reagovať.

Na fórume je zakázané:
 • Porušovať autorské práva.
 • Používať vulgarismy a nadávky.
 • Publikovať reklamný spam - reklamné príspevky alebo iné pokusy o propagovanie výrobkov, webov atd.
 • Publikovať rozrušujúce príspevky, verejné alebo osobné útoky.
 • Publikovať príspevky, nepatriace do témy.

UPOZORNENIE!:
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah príspevkov, zadaných prispievateľmi.
 • Všetka zodpovednosť za obsah príspevkov aj za prípadné spôsobené škody je výlučne na prispievateľovi.
 • Používateľom, ktorí nebudú dodržiavať tieto pravidlá, bude zakázané písať na fóre.
 • Príspevky porušujúce pravidlá fóra môžu byť zmazané.
 • Tieto pravidlá môžu byť prevádzkovateľom portálu kedykoľvek zmenené.
Čas vytvorenia stránky: 8.299 sekúnd
Go to top