Milí priatelia karavanisti, dovoľte mi podeliť sa s vami o dojmy z 20. DR, krátko po jej skončení. Nemyslím si že to bude vyčerpávajúca správa plná faktografie, skôr sa bude jednať o súhrn niekoľkých myšlienok a porovnaní.

                V prvom rade treba poďakovať všetkým, čo sa zúčastnili príprav a rovnako patrí moje poďakovanie tým, čo prispeli svojou prácou počas samotnej rallye. Ako mi nezabudol pripomenúť prezident DR pán Vaňura, treba poďakovať aj manželkám tých čo sa podieľali na organizácii, ale mnohokrát pracovali celé rodiny a obetovali svoje pohodlie na oltár spokojnosti ostatných návštevníkov. Rovnako na úvod treba poďakovať všetkým návštevníkom. Personál kempingu zvyknutý na rôznych návštevníkov bol príjemne prekvapený kultúrnosťou a čistotnosťou účastníkov stretnutia. K celkovej pohode a čistote určite prispela práca zamestnancov pri udržiavaní sociálok a zbere odpadu. Tu treba povedať, že nie všetci boli spokojní so všetkým, ale to sa asi ani nedá. Práce začali už pred dvoma rokmi, treba poďakovať celému organizačnému výboru pod vedením Petra Rajtáka a ing. Jána Ducka ,ja som sa dostal do kolotoča príprav pred rokom, budem sa venovať tomu čo som zažil ja. Bolo nutné pripraviť program po dohode s kempingom, dohodnúť a zaistiť propagáciu či už na internete, alebo medzi karavanistami. Na propagácii sa zúčastňovali desiatky karavanistov na akciách ako Európa rallye, Adria rallye, FICC rallye, na slovenských zrazoch ale aj na českom národnom zraze. To sa tiež určite odrazilo na rekordnej účasti 243 posádok, 519 dospelých návštevníkov z 8 krajín. Okolo karavanov sa motám 35 rokov a nespomínam si, že by na slovenskej akcii bolo 108 slovenských posádok, tak ako teraz / priznávam, že som neskúmal všetky štatistiky /. Tu netreba zabudnúť na pomocnú ruku SACR pri propagácii počas celej doby. V závere nám s propagáciou pomohol aj Žilinský samosprávny kraj. Vážnosť akcii určite pridalo, že sa konala pod záštitou predsedu ŽSK. Rovnako netreba zabudnúť na to, že z približne 30 prihlásených ktorí neprišli, iba traja našli v sebe tú slušnosť, že sa odhlásili. Pre ostatných bolo nutné rezervovať miesto... Škoda. Netreba zabudnúť, že vďaka overeným aj neovereným správam zo zákulisia sa prípravy niesli v atmosfére, že možno táto DR bude nielen jubilejná, ale aj posledná. V mnohých debatách čo ako spraviť sa objavil nápad zaistiť cez sponzorov ochutnávku bryndzových halušiek. To sa nám aj podarilo a našli sme ochotného majstra sveta vo varení halušiek, ktorý nám pomohol. Zhruba 100 kg halušiek bolo rozdelených medzi viac ako 500 účastníkov. Je škoda, že niektorí považovali túto ochutnávku za náhradu celodenného stravovania. Pri preberaní programu na túto našu aktivitu reagoval majiteľ kempingu ponukou zaistiť rovnako porciu gulášu s pivom. Za čo sme mu všetci vďační.

                Cena. Mnohokrát preberaná otázka. Pre porovnanie: Svetová FICC rallye, poplatok cca 130€ za osobu za elektriku si priplatíte 40€. Okrem tradičnej tašky s propagačným materiálom nedostanete nič. Akcia trvá cca 10 dní. Europa rallye poplatok 130€ za dvojčlennú posádku, v cene je spoločná večera. Akcia trvá 4 dni. Adria rallye poplatok 110 € za člena posádky, v cene je spoločná večera. Akcia trvá 7 dní. Dahlie rallye poplatok 45€ za osádku / pre budúce rallye upravené na 50€/, stanovy nepožadujú nič viac. Akcia trvá 5 dní / 4 noci/. V kempingu, kde pobyt na jeden deň pre dvojčlennú posádku stojí 22€ / za 4 noci je to 88€/, zorganizovať akciu za 45€ vyžaduje nesmiernu ochotu majiteľov kempingu ku kompromisom. V minulosti sa to riešilo dotáciami, ale kde tie časy sú. V cene pobytu je pripojenie na elektriku, s ohľadom na možnosti rozvodu sme vás žiadali o obmedzenie spotreby. Priemerná spotreba bola cca 130 kW. Na posádku je to priemerne cca 540 W, to znamená ďaleko viac ako spotreba na chladničku a svietenie, opäť sa veselo varilo a kúrilo. Našťastie nedošlo k totálnemu výpadku elektriny , ktorého sme sa neustále obávali. Pri takejto spotrebe boli len náklady na elektrinu okolo 5000 €.

                Miesto.  Kemping stojí na mieste, ktoré je optimálne pre výjazdy do okolitých aquaparkov, Nízkych a Vysokých Tatier, ktoré tvoria nádhernú kulisu pri pohľade na hociktorú stranu. Prítomnosť vodnej nádrže umožňuje využívať širokú ponuku adrenalínových, ale aj pohodových aktivít. Voľba veľmi dobrá. Bolo nutné využiť všetky možnosti kempingu na umiestnenie prihlásených posádok a tiež počítať s príchodom neprihlásených. Plánovanie, rozdelenie a organizáciu príchodu zvládol Cyril Matejov so svojou skupinou bez veľkého čakania . Za čo im treba poďakovať.

                Program. Program zaisťoval kemping, otvorenie a ukončenie bolo v réžii usporiadateľa SACC. Už vo štvrtok nás kemping prekvapil hudobnou skupinou, ktorá navodila prijemnú náladu na celé stretnutie. Musím sa úprimne priznať, že celé otvorenie bolo pripravené inak, ale vďaka šťastnej náhode sme získali mladého študenta operného spevu , ním zaspievaná slovenská hymna bola výborným štartom oficiálneho otvorenia. Po oficialitách, nastúpil náš karavanista Milan Chládek a jeho heligónka rozospievala postupne čechov, maďarov , poliakov aj slovákov. Potom prišiel Peter Stašák a svojim programom potešil všetkých. Najmä chorvátky boli z neho unesené. Určite potešili aj CD, ktoré rozdal na druhý deň. Niektorých, čo mali možnosť sa s ním pozhovárať, prekvapila jeho priamosť a úprimnosť. No proste karavanista. V sobotu nám predstavil budúcoročnú Europa rallye predseda Chorvátskeho klubu karavanistov dr. Branko Marolt. Po žrebovaní LCD televízora, z účastníkov prihlásených do 1. augusta, nastúpila miestna country kapela , ktorá spolu s atraktívnymi  tanečníčkami , zaistila výbornú náladu. Niektorým ju pokazili mierne zmätky pri rozdávaní klobúkov, keď sa premiestnilo ich vydávanie / po opadnutí záujmu o výmenu/ a nebolo dostatočne medializované. Ukončenie spojené s vyhodnotením a predstavením ďalších poriadateľov, kultúrne obohatili naše Spievanky z piešťanského CCC MTJ, spolu s Milanom Chládekom, ktoré zaspievali Valčík na rozlúčku, ktorý je oficiálnym ukončením Dahlie rallye. V záverečných pozdravoch zahraniční návštevníci vyzdvihli dobrú organizáciu a vysokú úroveň jubilejnej a zároveň rekordnej rellye. Pevne verím, že sa na nej cítili príjemne aj slovenskí účastníci, ktorí boli spočiatku rozčarovaní umiestnením, ale musím ich poprosiť za odpustenie, keď im to robilo problémy. Bolo to moje rozhodnutie a tým, ktorým to stálo za to som to vysvetlil. Nebola pre mňa iná vhodná možnosť riešenia. Akcia bola slovenská. Hostili sme zahraničných karavanistov. A ja som zvyknutý hosťovi ponúknuť to najlepšie. Týmto zvykom sa oháňali aj niektorí naši členovia napríklad na Europa Rallye v Holandsku, ale doma na to akosi zabudli.

                Súťaže. V tomto prostredí sa núkala možnosť využiť trochu adrenalínovú možnosť súťaže na vode, bohužiaľ ju využilo málo účastníkov. Rovnako orientovanú súťaž detí, naproti tomu využili skoro všetky deti. Organizátori súťaží z Košíc sa venovali všetkým deťom ochotne a každého účastníka hneď odmenili drobným darčekom. Vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien a diplomov bolo v nedeľu po desiatej hodine. Neopakovateľným zážitkom bola radosť detí zo svojich prvých diplomov a tiež drobných darčekov. Už som to spravil, ale nedá mi, aby som sa im všetkým ešte raz nepoďakoval za odvedenú prácu pod vedením Jaroslava Manáka a za prispenia Emila Hajoša.

                Sponzori. Treba poďakovať všetkým, ktorí prispeli. Z tých veľkých je to Dr. Igor Cap a KJG Čachtice. Za darčeky pre deti treba poďakovať firme ARGUS z Ostrova. SACR a Žilinskému samosprávnemu kraju za prospekty. SACC dodala knihy pre ocenených, mapy a nálepky do tašiek. Rovnako treba poďakovať všetkým súkromným osobám, ktoré pomohli rôznymi formami organizovaniu tejto akcie.

                Budúcnosť. Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť pokračovať v tejto tradícii aj v budúcnosti. Pre záchranu tejto jedinej stredoeurópskej akcie karavanistov sme ponúkli na základe iniciatívy kempingu Goralský dvor a karavan klubu Košice usporiadanie ďalšej rellye . V budúcom roku to bude Poľská federácia campingu a caravaningu a v roku 2018 SACC v kempingu Goralský dvor. Pre rok 2019 ponúkla kandidatúru maďarská strana.

                Poďakovanie. Na záver treba opakovane poďakovať všetkým, ktorí priniesli do tohto krásneho kúta Slovenska svoju dobrú náladu a chuť spoločne niečo spraviť jeden pre druhého. Veď aj sama príroda sa nám odmenila krásnym počasím, ktoré určite prispelo ku dobrému priebehu akcie. Chcem osobne poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspechu tejto akcie, či už to boli naši karavanisti, koho som poprosil o pomoc každý pomohol, rovnako je nutné poďakovať všetkým zamestnancom kempingu za náročnú prípravu / veď museli nainštalovať v krátkej dobe skoro 30 nových rozvádzačov, ktoré sme si vyžiadali pre dobrú prístupnosť pripojenia /. Rovnako aj vedeniu kempingu za spoluprácu, všetkým ktorí prispeli k úspešnému priebehu a zabezpečeniu prípravy akcie. Nebudem menovať, stalo by sa, že niekoho zabudnem. Tak ešte raz vám ďakujem, že ste prispeli všetci k pohode ostatných na tejto akcii. Toto je také suché hodnotenie dúfam, že sa tu v krátkej dobe nájdu fotografie a aj video z 20.DR. Dovidenia pri ďalších stretnutiach.

Jaroslav Mišura

Prezident SACC.