V dňoch 25.-27.5.2018 usporiadal CC Bánovce nad Bebravou tradičné májové stretnutie caravanistov vo Vincovom lese. Stretnutia sa zúčastnilo 86 posádok zo SR a ČR, z toho bolo 20 posádok neorganizovaných. Účasť bola čiastočne ovplyvnená predpoveďami nepriaznivého počasia, čo sa nakoniec nepotvrdilo. Prihlásených bolo viac posádok, dokonca usporiadateľ musel pre obmedzenú kapacitu ATC niekoľkých odmietnuť. Je ale na škodu veci nedisciplinovanosť prihlásených členov, ktorí sa nezúčastnili stretnutia a nemali ani potrebu sa odhlásiť vopred a blokovali tým miesta tým, ktorí by sa boli radi zúčastnili.

    Program stretnutia bol v podstate tiež tradičný nakoľko pozostával z kúpania v termálnom kúpalisku, uskutočnila sa obľúbená súťaž v streľbe zo vzduchovky a nechýbala ani tradičná tombola a posedenie pri živej hudbe.

     Poďakovanie patrí vedeniu ATC a termálneho kúpaliska Vincov les za ústretovosť pri zorganizovaní   stretnutia, ďalej majiteľom bufetu " U Laci Báčiho" za catering pre účastníkov stretnutia a v neposlednom rade všetkým zúčastneným za disciplinovanosť.

     Za caravan club Bánovce nad Bebravou   

      Jozef Kučera, prezident CC