2% zo zaplatenej dane pomôžu podporiť klub

ĎAKUJEME

IČO: 684171

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenská asociácia campingu a caravaningu

Sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec): Mládežnícka 2481/35

017 01 Považská Bystrica

Viac info na: www.caravaning.sk/2-dane