mapka vaziacich bran HUOd 1.2.2017 sa začalo skúšobné váženie vozidiel v Maďarsku. Váženie prebieha takým spôsobom, že do cestnej komunikácie sú osadené WIM ( weight in motion) snímače, ktoré vám odvážia nápravy, hneď vyhodnotia váhu vášho vozidla a zároveň je vyhotovená aj fotografia. Pokiaľ je vozidlo, alebo súprava preťažená, bude za to mastná pokuta, takže treba si dať pozor na preťažené karavany. Ostrá prevádzka týchto vážiacich brán bude spustená od 1.6.2017. Ako sú rozmiestnené brány to môžete vidieť na priloženej mapke.

 Tibor Labuda