kanansky ferkoVšetkým karavanistom so zármutkom oznamujeme, že dňa 30.12.2021, nás navždy opustil náš dlhoročný priateľ, kamarát a dlhoročný karavanista Ferko Kaňanský.

Posledná rozlúčka bude v Košickom krematóriu dňa 05. 01. 2022 o 12:00 hod.

Bude nám chýbať, ale nezabudneme.

Odpočívaj v pokoji, kamarát. 🖤