Milí členovia nášho komité, milí priatelia.

Aj napriek našej veľkej snahe sme od  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nedostali povolenie na organizovanie našej 59. EUROPA RALLYE 2021. Dôvodom je dlhodobo nepriaznivá situácia s ochorením COVID 19 na Slovensku a vlastne v celej Európe. Bez uvedeného povolenia nemôžeme ďalej pokračovať v prípravách plánovaného podujatia. Celé podujatie je organizačne pripravené, nie je však možné dokončiť jeho finálnu fázu a zabezpečiť ochranu zdravia účastníkov vplyvom vyššej moci.

Musím vám preto oznámiť, že sme nútení

 59. EUROPA RALLYE, ktorá sa mala konať v slovenskom meste Prievidza 20.05. – 24.05. 2021. 

zrušiť  

COMITÉ RALLYE EUROPE chceme zároveň požiadať  o organizovanie tejto akcie v budúcnosti, keď sa situácia s COVID 19 zlepší a bude možné organizovať stretnutia tohto druhu. 

Ďakujeme za vaše pochopenie a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie

Pavol Jalovičár, Miroslav Slaný