V prílohe nájdete zaujímavé informácie z obežníka MEDZINÁRODNEJ FEDERÁCIE DE CAMPING, CARAVANNING ET AUTOKARAVANING.