Pozývame Vás na klubové otvorenie sezóny 2021

v dňoch 07. – 09.05.2021

Miesto: AQUA MÁRIA, Veľaty

Organizátor: Camping  Caravaning  Club ISC – SERVIS KOŠICE

Ponuka programu: bude upravovaný podľa nahlásených požiadaviek a v zmysle dodržiavania platných pandemických nariadení a vyhlášok UVZ ku COVIDU 19