POZVÁNKA

Pre záujemcov o účasť na 87 ročníku  F.I.C.C. RALLYE 2018 v dňoch 27.7. – 4.8.2018 v Berlíne

prikladáme v prílohe pozvánku s rámcovým programom, termínmi a podmienkami pre prihlásenie