Členská základňa SACC je v súčasnosti tvorená viacerými druhmi členstva. Sú to najmä klubové kolektívy, individuálne rodiny, prevádzkovatelia kempingov a ďalšie subjekty, ktorých činnosť súvisí s karavaningom, kempovaním a mototuristikou. Takéto zoskupenie pod jednou strechou umožňuje lepšie nadväzovanie kontaktov, vzájomnú podporu a informovanosť i výhodnú spoluprácu.

clenstvo_1

Klubové kolektívne členstvo - tvoria členovia, ktorí vykonávajú svoju činnosť najmä prostredníctvom miestnych a regionálnych zoskupení. Takéto zoskupenia tvoria minimálne 3 posádky, spravidla rodiny, spomedzi ktorých si volia svojho predsedu (prezidenta) a ich činnosť je pravidelne vykonávaná v oblasti mototuristiky, karavaningu alebo kempovania. Klub má spravidla právnu subjektivitu, registráciou na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie, alebo môže byť pridružený v iných združeniach napr. v telovýchovných jednotách, motoristických či karavanových kluboch a pod. Najstarším slovenským klubom je AMCCC Lokomotíva Košice, založený v roku 1958, za aktívnu činnosť posledných rokov boli odmenene kluby CCC Za koníčkom Pezinok, CCC Banská Bystrica a CCC Zdravotník Košice.

Podmienkou členstva je vyplnenie prihlášky a úhrada paušálneho ročného členského poplatku SACC. Členom sú v kluboch vystavované individuálne členské preukazy a majú možnosť zúčastňovať sa podujatí v tuzemsku i zahraničí a využívať rôzne ďalšie výhody a zľavy. V súčasnosti je evidovaných 11 miestnych klubov, ktorých adresár uvádzame.

clenstvo_2

Individuálne rodinné členstvo - vstupom Slovenskej republiky do EÚ začal vtedy ešte SACC od 1.5.2004 evidovať nový druh členstva, ktorého popularita každoročné stúpa. Je určený pre rodinné kolektívy, ktoré sa aktívne venujú mototuristike s cieleným pobytom v prírode, alebo ktorým učaril karavaning ako životný štýl, prípadne pre sympatizantov s touto oblasťou cestovného ruchu.

Jednou z takýchto členov je aj rodina Šotkova zo Žiliny, ktorá si vedie aj vlastnú rodinnú web stránku. Organizovaní sú touto formou taktiež členovia, ktorým z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje združovanie na miestnej úrovni v kluboch, ale chcú byť súčasťou diania a využívať napr. výhody CCI karty (Camping Card International), ktorá je preukazom rodinného člena, pričom kolektív takéhoto člena môže mať až 11 osôb vrátane deti a mládeže.

Podmienkou členstva je vyplnenie on-line prihlášky a úhrada súvisiaceho ročného poplatku. Balíček rodinného člena obsahuje okrem CCI karty aj CCI brožúru aj ďalšie materiály. Takto je evidovaných viac ako 60 rodín.


clenstvo_3

Členstvo právnych subjektov - je určene pre organizácie a podnikateľské subjekty, najmä prevádzkovateľov a majiteľov kempingov, ktorých adresár uvádzame, občianske združenia podobného zamerania, predajcov mobilnej ubytovacej techniky a príslušenstva, kempingového vybavenia a ďalších priaznivcov a podporovateľov karavaningu a kempovania. Podmienky členstva sa v tomto prípade dojednávajú zmluvnou formou tak, aby vyhovovali obidvom stranám.


Čestnými titulmi združenia - sú „Čestný člen SACC", ktorý bol udelený Ing. Gabrielovi Kuliffayovi, za podporu rozvoja kempingu a karavaningu na Slovensku a titul „Čestný prezident SACC„ sú oprávnení doživotne používať niekdajší prezidenti združenia Ľudovít Sabadoš a Július Vágáši.