Osobne fotoVážení priatelia,

dostali ste sa na stránku Slovenskej asociácie campingu a caravaningu (SACC), ktorá je záujmovým združením priaznivcov a priateľov mototuristiky, kempovania a karavaningu. Naša asociácia združujeme aj majiteľov a prevádzkovateľov kempingov a ďalších, ktorí sa zaoberajú činnosťami v tejto zaujímavej a vo svete široko rozvinutej oblasti cestovného ruchu.

Na našej stránke zverejňujeme okrem informácií o našej činnosti a podujatiach aj informácie o kempingoch, mobilnej ubytovacej technike a o ďalšom, čo s touto oblasťou súvisí. Nemalou časťou našej stránky je propagácia našich členských kempingov, služieb a produktov súvisiacich s karavaningom a kempovaním.

Naša organizácia je do registra občianskych združení zapísaná od roku 1990, no korene činnosti našich členov siahajú až do roku 1957, kedy bol založený náš najstarší regionálny klub. V roku 1993 sa SACC stala riadnym členom a zástupcom Slovenska v medzinárodnej federácii kempingu akaravaningu – F.I.C.C., so sídlom v Bruseli. Vyvíjame aj ďalšie činnosti na medzinárodnom poli, ako napríklad spoločnými aktivitami krajín višegradskej štvorky a ďalšími národnými organizáciami campingu a caravaningu vo svete. V tuzemsku sme otvorení k spolupráci s každým, kto podporuje rozvoj tejto oblasti cestovného ruchu na Slovensku.

Poslaním združenia je najmä pomáhať pri vytváraní možností a podmienok na stretávanie sa v prírode pre všetkých, ktorí vyznávajú karavaning a kempovanie ako životný štýl. Nemalou súčasťou nášho poslania je i poradenská činnosť v záujme zvyšovania kvality a úrovne poskytovaných služieb slovenskými kempingami a poskytovanie informácií o skúsenostiach z tejto oblasti získaných doma aj zahraničí. V tomto je našou devízou možnosť porovnávania a získavania poznatkov ako od našich karavanistov tak prevádzkovateľov kempingov a preto je SACC od roku 2005 odborným partnerom sekcie Caravaning Camping Mototuristika na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave.

Dnešné mobilné ubytovacie zariadenia poskytujú vysokú úroveň bývania i cestovania, čo umožňuje byť na cestách nezávislejším a slobodnejším čím uspokojujú mnohých ľudí túžiacich tráviť voľné chvíle v prírode a poznávaním nových krajín.

V súčasnom svete, sa z rôznych dôvodov neustále zužujú možnosti na svojvoľné trávenie voľných chvíľ v prírode. Práve kempingy vytvárajú všetky možnosti nielen na ubytovanie na dovolenkách, ale aj priestor na športové a turistické aktivity. Kemping ako základňa je dnes výborným miestom na plnohodnotné trávenie voľného času v prírode bez jej ekologického narušenia. A práve pomáhaním pri budovaní, modernizácii, skvalitňovaní služieb kempingov a zvyšovaní ich obsadenosti sa snažíme pozdvihnúť úroveň tejto zaujímavej súčasti cestovného ruchu na Slovensku. Na základe uvedeného sme sa v roku 2007 stali jediným odborným zástupcom majiteľov a prevádzkovateľov kempingov na Slovensku a legislatívnym poradcom vlády Slovenskej republiky v tejto oblasti.

Verím, že na našich stránkach nájdete potrebné informácie, zdroj poučenia a hlavne inšpirácie pre obohatenie vášho života v prírode. Prajem vám pekné zážitky z ciest a pobytov v kempingoch a hlavne vždy šťastný návrat domov.

Ing. Peter Turányi

prezident SACC